Turkusowa organizacja – czyli nowoczesne zarządzanie firmą

Koncepcja turkusowej organizacji to nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, które przeciwstawia się klasycznym teoriom zarządzania. Dlaczego? Głównym założeniem turkusowej organizacji jest odejście od sztywnego systemu hierarchii zawodowej, ale też od podstawowego planu motywacyjnego, polegającego głównie na motywowaniu płacą.  

Chociaż jeszcze nie tak dawno koncepcja turkusowej organizacji na polskim rynku mogła wydawać się zjawiskiem utopijnym, w tym momencie coraz częściej możemy spotkać się z tym nowoczesnym podejściem do zarządzania organizacją.  

Na czym polega idea turkusowej organizacji?  

Zgodnie z podstawowymi założeniami koncepcji, organizacja taka miałaby polegać na samozarządzaniu pozbawionym sztywnej hierarchii. Pracownik staje się nie środkiem do uzyskania celu biznesowego, ale członkiem organizacji, a jego praca przybiera charakter projektowo-funkcyjny. Każdy projekt będzie stanowił dla pracownika obszar działań, nad którymi sprawuje kontrolę jako właściciel projektu. Efektem pracy będzie realizacja postawionych celów projektowych, na tej podstawie odbywać się będzie również ocena pracy.  

Motywacja pracownika w turkusowej organizacji 

Wizja planu motywacyjnego również różni się od klasycznych założeń zarządzania. Odchodzić będziemy od podstawowego motywatora – pieniędzy, na rzecz samorealizacji i wzrostu poczucia niezależności, a co za tym idzie odpowiedzialności organizacyjnej.  

Pracownik z każdym podejmowanym projektem będzie czuł się aktywem, mającym wpływ na wygląd i rozwój całości organizacji. Wiedząc, że prawidłowe działanie danego obszaru zależy od niego, motywacja przenosić się będzie na realizację postawionych celów, a co za tym idzie – właściwe pokierowanie projektem. 

Sukces turkusowej organizacji zależeć będzie od pracowników 

W całej  koncepcji pojawia się jeden kluczowy problem – żeby organizacja działała i przynosiła korzyści biznesowe, niezbędnym będzie dobrze dobrany zespół. Pracownicy powinni wykazywać się dużą samodzielnością, odpowiedzialnością, ale przede wszystkim autodeterminacją i samokontrolą. Założyć więc możemy, że koncepcja turkusowej organizacji niejako zakłada organizację polegającą na zespole liderów, skierowanych na sukces podejmowanych przez siebie przedsięwzięć.  

 

Autor: Dorota Dyś 

Więcej o turkusowej organizacji przeczytasz:  

https://hrpolska.pl/szkolenia/czytelnia/samozarzadzanie-kluczem-do-osiagania-celow-biznesowych.html 

Dla ciekawych: https://turkus.info/  

Jak rozwijają się polskie start-upy?

W ciągu kilku ostatnich lat Polska poczyniła ogromne postępy w rozwoju innowacyjności. Jednak, jak donosi Deloitte, obszar start-upów plasuje się poniżej umiarkowanego poziomu dojrzałości. Chociaż ten sektor wciąż się rozwija i zasilany jest przez pokaźny strumień finansowania, daleko mu do światowych liderów.  

W analizie dojrzałości ekosystemu pod uwagę brano takie czynniki jak regulacje prawne, finansowanie, kapitał ludzki i społeczny oraz otoczenie instytucjonalne. Podobnie jak rok wcześniej, Polska najlepiej radzi sobie w pierwszym i ostatnim z wymienionych obszarów – uzyskały one odpowiednio 2,55 i 2,5 punktów w skali 1-4. Najsłabiej oceniono finansowanie i kapitał społeczny –  1,73 i 1,35.  

Zdaniem prezesa StartUp Hub Poland, środowisko start-upów wzmacnia się i profesjonalizuje – przybywa wyspecjalizowanych organizacji inwestycyjnych, prawnych i doradczych, nawiązywane są pierwsze relacje dużego biznesu ze start-upami, a także zwiększa się liczba relacji międzynarodowych. Jednakże niezrealizowany potencjał tkwi w podaży nowych projektów high-tech poszukujących inwestycji wysokiego ryzyka oraz liczby i wielkości transakcji inwestycyjnych. Poprawa może nastąpić przez silniejsze przyciąganie talentów i przedsiębiorców z tzw. globalnej klasy kreatywnej, ale barierą dla nich jest nadmierny fiskalizm i niejasność prawa. 

Mimo tych przeciwności warto jest zabiegać o rozwój tego sektora. Deloitte przewiduje, że w 2023 roku start-upy stworzą ponad 50,3 tysiące miejsc pracy. 

Biznes w smartfonie

Wraz ze wzrastającą liczbą użytkowników smartfonów zmieniają się oczekiwania konsumentów – klienci coraz częściej wybierają urządzenia mobilne zamiast laptopów czy komputerów. Przedsiębiorcy mogą na tym wiele zyskać, jednak muszą wiedzieć jak poruszać się w świecie m-commerce. 

Aktualnie, strona www to za mało, dla części firm strona mobilna lub aplikacja to konieczność. Przeprowadzony niedawno raport „Mobile is spicy” wskazuje, że aż 1/3 konsumpcji Internetu dokonuje się przez urządzenia mobilne. Wcześniej, w badaniu Gemius z 2016 roku, 41% respondentów przyznało, że dokonuje zakupów za pośrednictwem smartfonów. Badania mówią, że osoby te będą skłonne zwiększać internetowe wydatki. 

Co zrobić, aby skorzystać z trendu i wspomóc rozwój firmy?

Należy odpowiednio dostosować strony internetowe do wymogów urządzeń mobilnych – konsumenci często wskazują na niewystarczające dopasowanie w tym zakresie. Ponadto ważne jest dobre opracowanie formularzy, odpowiednia wielkość liter w opisach usług i produktów (często uznawane są za zbyt małe), bezproblemowe dokonywanie płatności. 35% ankietowanych wskazało też na brak aplikacji mobilnej jako czynnik utrudniający zakupy online.  

Obecnie, z rozwiązań mobilnych korzysta ¾ małych i średnich firm, tym sposobem generują one ok. 18% całkowitego przychodu.  Przynajmniej 25% firm spodziewa się jego wzrostu w najbliższym czasie. Warto więc zadbać o m-commerce. 

 

Źródło: https://www.pb.pl/biznes-zadomowil-sie-na-smartfonie-869789 

Firma w social media

Nie tylko obecność marki w mediach społecznościowych ma znaczenie dla jej rozwoju. Dużą rolę może odegrać obecność szefów firm pod własnym nazwiskiem. Jednak w Polsce nie jest to popularne zjawisko – jedynie 5% z nich prowadzi komunikację za pomocą Twittera, a 30% za pośrednictwem portalu LinkedIn. Czytaj dalej

Kompetencje przyszłości firm rodzinnych

Jakie kompetencje są kluczowe dla rodzinnych firm? W raporcie przygotowanym przez Fundację Firmy Rodzinne zbadano je w dwóch obszarach – kompetencji przyszłości oraz zarządczych. Badanie miało na celu wyłowienie tych kwalifikacji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynku, biorąc pod uwagę zmieniające się otoczenie. Czytaj dalej