Jak rozwijają się polskie start-upy?

W ciągu kilku ostatnich lat Polska poczyniła ogromne postępy w rozwoju innowacyjności. Jednak, jak donosi Deloitte, obszar start-upów plasuje się poniżej umiarkowanego poziomu dojrzałości. Chociaż ten sektor wciąż się rozwija i zasilany jest przez pokaźny strumień finansowania, daleko mu do światowych liderów.  

W analizie dojrzałości ekosystemu pod uwagę brano takie czynniki jak regulacje prawne, finansowanie, kapitał ludzki i społeczny oraz otoczenie instytucjonalne. Podobnie jak rok wcześniej, Polska najlepiej radzi sobie w pierwszym i ostatnim z wymienionych obszarów – uzyskały one odpowiednio 2,55 i 2,5 punktów w skali 1-4. Najsłabiej oceniono finansowanie i kapitał społeczny –  1,73 i 1,35.  

Zdaniem prezesa StartUp Hub Poland, środowisko start-upów wzmacnia się i profesjonalizuje – przybywa wyspecjalizowanych organizacji inwestycyjnych, prawnych i doradczych, nawiązywane są pierwsze relacje dużego biznesu ze start-upami, a także zwiększa się liczba relacji międzynarodowych. Jednakże niezrealizowany potencjał tkwi w podaży nowych projektów high-tech poszukujących inwestycji wysokiego ryzyka oraz liczby i wielkości transakcji inwestycyjnych. Poprawa może nastąpić przez silniejsze przyciąganie talentów i przedsiębiorców z tzw. globalnej klasy kreatywnej, ale barierą dla nich jest nadmierny fiskalizm i niejasność prawa. 

Mimo tych przeciwności warto jest zabiegać o rozwój tego sektora. Deloitte przewiduje, że w 2023 roku start-upy stworzą ponad 50,3 tysiące miejsc pracy. 

Biznes w smartfonie

Wraz ze wzrastającą liczbą użytkowników smartfonów zmieniają się oczekiwania konsumentów – klienci coraz częściej wybierają urządzenia mobilne zamiast laptopów czy komputerów. Przedsiębiorcy mogą na tym wiele zyskać, jednak muszą wiedzieć jak poruszać się w świecie m-commerce. 

Aktualnie, strona www to za mało, dla części firm strona mobilna lub aplikacja to konieczność. Przeprowadzony niedawno raport „Mobile is spicy” wskazuje, że aż 1/3 konsumpcji Internetu dokonuje się przez urządzenia mobilne. Wcześniej, w badaniu Gemius z 2016 roku, 41% respondentów przyznało, że dokonuje zakupów za pośrednictwem smartfonów. Badania mówią, że osoby te będą skłonne zwiększać internetowe wydatki. 

Co zrobić, aby skorzystać z trendu i wspomóc rozwój firmy?

Należy odpowiednio dostosować strony internetowe do wymogów urządzeń mobilnych – konsumenci często wskazują na niewystarczające dopasowanie w tym zakresie. Ponadto ważne jest dobre opracowanie formularzy, odpowiednia wielkość liter w opisach usług i produktów (często uznawane są za zbyt małe), bezproblemowe dokonywanie płatności. 35% ankietowanych wskazało też na brak aplikacji mobilnej jako czynnik utrudniający zakupy online.  

Obecnie, z rozwiązań mobilnych korzysta ¾ małych i średnich firm, tym sposobem generują one ok. 18% całkowitego przychodu.  Przynajmniej 25% firm spodziewa się jego wzrostu w najbliższym czasie. Warto więc zadbać o m-commerce. 

 

Źródło: https://www.pb.pl/biznes-zadomowil-sie-na-smartfonie-869789