Szkolenie, które zainteresuje pracownika – jak je znaleźć?

Rynek pracy stale się zmienia i rozwija, podobnie jak podejście do biznesu, a co za tym idzie zmienia się również podejście do szkoleń i rozwoju pracowników. Coraz częściej odchodzimy od klasycznej wizji szkolenia, polegającej na zależności mistrz-uczeń, czyli przekazywaniu wiedzy w sposób, który sprawiał, że pracownik mógł znowu poczuć się jak uczeń w szkolnej ławie.  

Stawiamy na innowację 

1.aPrezentacja treści szkoleniowych. Szkolenia opierające się na jednostajnej prezentacji multimedialnej nie będą dla pracownika niczym atrakcyjnym. Prezentacja powinna łączyć w sobie trzy kluczowe elementy: atrakcyjność wizualną, ciekawe zaprezentowanie treści oraz zaangażowanie szkolonego.  

 • Atrakcyjność wizualna – neutralne tło oparte na ciepłych kolorach, estetyczne uporządkowanie tekstu z wyodrębnieniem słów lub zdań kluczy, formy wizualne takie jak grafiki, obrazy czy wyodrębniona anegdota – pomogą skupić uwagę i zainteresować odbiorcę. 
 • Ciekawa prezentacja treści – prowadzący powinien każdorazowo dostosowywać tempo i sposób prowadzenia szkolenia do grupy odbiorców. Podczas prezentacji treści dobrą praktyką jest przedstawianie rzeczywistych przykładów w postaci np. krótkiego filmiku.  
 • Zaangażowanie odbiorcy – zarówno w trakcie prezentacji np. zadając pytania, prosząc o przytoczenie przykładu z własnego doświadczenia, jak również popularne case study oparte na rzeczywistych problemach.  

Coraz częściej praktykuje się również elementy warsztatowe polegające na aktywizacji odbiorców – gry strategiczne, opracowanie scenki czy zebranie dobrych praktyk przekazanych podczas szkolenia w formie wierszyka lub piosenki. 

2. Nowoczesne formy przekazu. Stawiamy na krótkie komunikaty połączone z elementem wizualnym – mózg człowieka posiadając informację w takiej postaci automatycznie zaczyna pracować na zasadzie kreatywnych porównań, co sprawia, że wiedza jest łatwiej przyswajana.  

3. Materiały szkoleniowe. Zaciekawienie odbiorców wzbudzą ćwiczenia. Oczywiście, postawić możemy na klasyczne drukowane zadania lub pytania, jednak dużo większe zainteresowanie wzbudzi na przykład specjalnie przygotowany zeszyt ilustrowany. Zadania sformułowane jako nowoczesna biznesowa bajka lub komiks z pewnością pobudzą wyobraźnię.  

4. Ocena zdobytej wiedzy. Powinna się odbywać dwustopniowo:  

 • w trakcie szkolenia np. w formie krótkich podsumowań prezentowanych nie przez prowadzącego, ale uczestników;  
 • po szkoleniu – coraz częściej firmy szkoleniowe proponują zleceniodawcom materiały poszkoleniowe np. krótkie zadania, które mają sprawdzić wiedzę zdobytą na szkoleniu. Pracodawca sam decyduje, kiedy zadanie zostaje przekazane szkolonemu pracownikowi.  

 

Autor: Dorota Dyś 

Źródło inspiracji:  

https://hrpolska.pl/szkolenia/narzedzia/szkolenia-xxi-wieku-co-z-tym-nowoczesnym-przekazem.html 

Dobry lider – co wpływa na ocenę pracowników?

Uważasz się za dobrego lidera, który nadaje zespołowi właściwy kierunek działań i potrafi wyznaczyć cel, którego realizacja będzie rozwijająca nie tylko dla firmy, ale też dla pracowników? Jedną z najważniejszych ról lidera jest dobre i efektywne kierowanie zespołem, a kluczem dobrych relacji zespołowych jest poprawna komunikacja.

Poniżej zaprezentujemy kilka przykładowych pytań, których każdy lider powinien używać w rozmowie z podwładnymi, aby móc dostosować zadania odpowiednie dla poszczególnych osób, a co za tym idzie usprawnić pracę grupową.

Pamiętaj! Wywiad z pracownikami może okazać się kluczem do stawania się lepszym liderem.

 1. Jak uważasz, jaki potencjał widzę w tobie jako części zespołu? → Zadane w ten sposób pytanie, powinno skłonić pracownika do refleksji nad swoim miejscem w grupie i obowiązkami, które są mu powierzane. Odpowiadając na nie, pracownik może zasugerować nam, czy podoba mu się jego ścieżka zawodowa, czy powinniśmy pomyśleć nad jego rozwojem w innym kierunku – zgodnym z aspiracjami i kompetencjami. Odpowiedzi na to pytanie mogą posłużyć nam jako wskazówka dotycząca dobrego rozlokowywania obowiązków, budowania ścieżki zawodowej swoich podwładnych, jak również jako element oceny samopoczucia pracownika w zespole. Pracownik, który nie będzie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, być może nie potrafi odnaleźć się w zespole lub przypisanych mu obowiązkach, a pomoc w znalezieniu dla niego miejsca stanowi zadanie lidera.
 2. Co o tym myślisz? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Jaki sposób rozwiązania tego problemu byłby według ciebie najlepszy? → Zadaniem dobrego lidera jest aktywizacja osób z grupy pracowniczej, jedną z najłatwiejszych metod angażowania pracowników w działania oraz bieżące i rozwojowe plany firmy jest zadawanie pytań, dzięki którym będą czuli, że ich obecność jest ważna, a wkład w grupową pracę doceniany. Pracownik, który ma poczucie, że lider liczy się z jego zdaniem będzie wykazywał większą motywację do działania.
 3. Czy mogę ci w jakiś sposób pomóc? → Nawet jeśli pracownik dobrze radzi sobie z otrzymywanymi zadaniami, pokazanie mu, że może liczyć na pomoc i oparcie ze strony przełożonego sprawi, że będzie czuł się bezpiecznie.  Pracownicy często wyrażają obawę przed zadawaniem pytań odnośnie swoich zadań, przez co mogą popełniać błędy. Interesowanie się ich pracą na różnych jej etapach, będzie zapewnieniem, że w razie potrzeby mogą liczyć na wsparcie.
 4. Czy jest coś, co według ciebie może utrudniać pracę zarówno tobie, jak i całemu zespołowi? → Dbałość o to, żeby pracownicy czuli się dobrze w miejscu pracy i mogli swobodnie wypełniać swoje obowiązki, jest jednym z ważniejszych elementów zarządzania personelem. Odpowiedzi pracowników, mogą znacznie pomóc nam określić, jakie elementy negatywnie wpływają na jakość wykonywanej pracy i jej efekty. Powinniśmy skupić się na odpowiedziach każdego z pracowników i wspólnie poszukać ich najlepszego rozwiązania.
 5. Jak widzisz swoją ścieżkę rozwoju zawodowego? → Pracownicy bardzo często zamiast szukać dróg awansu w aktualnej firmie, decydują się szukać sukcesu zawodowego gdzie indziej. Dobrze monitorować na bieżąco aspirację swoich podwładnych i rozmawiać z nimi o ich planach zawodowych, może bowiem okazać się, że dobrze odnajdą się w innym dziale lub na innych stanowisku. Najlepszym sposobem utrzymywania dobrych i utalentowanych pracowników jest okazanie zainteresowania ich planami oraz wspieranie ich. Może okazać się, że pracownik ma w sobie jeszcze wiele nieodkrytych dotąd talentów i pasji, które można przenieść na kreatywne pomysły rozwojowe.

Wykorzystanie powyższych punktów może pomóc nam w stawaniu się lepszym liderem. Liderem, który wie, że jego siłę stanowi zespół, który za nim podąża.

 

Autor: Dorota Dyś

Motywacja 3.0 – czy rzeczywiście stanowi przełom w relacjach pracodawca-pracownik?

Model motywacji zwany 3.0 lub inaczej DRIVE (tłumaczone jako pęd, prowadzenie, ukierunkowanie) został stworzony i opracowany przez D. Pink’a. Autor po przeprowadzeniu badań doszedł do wniosku, że metody motywowania pracowników we współczesnym biznesie, które w dużej mierze opierają się na wszystkim dobrze znanej metodzie „kija i marchewki”, nie mają już wyrazu w skutecznym zarządzaniu personelem.

Na czym miałby polegać nowy model motywacji? Przede wszystkim na wspieraniu motywacji, która płynie z wnętrza każdego człowieka i stanowi jeden z jego naturalnych przymiotów.
W centrum Motywacji 3.0 znajduje się dążenie do celu i pragnienie każdego człowieka do odnoszenia sukcesów.

Teoria motywacji wewnętrznej (ang. self-determination theory)

Podstawy teorii motywacji wewnętrznej opierają się na założeniu, że nie jest ważne, w jakim stopniu zmotywowany jest pracownik, ale skąd jego motywacja pochodzi. Jak wzmocnić
w pracowniku motywację wewnętrzną i tym samym sprawić, że będzie bardziej identyfikował się z podejmowanymi zadaniami? Oto trzy czynniki, które stanowią motor napędzający motywację wewnętrzną.

 1. Poczucie autonomii –  pracownik chce wiedzieć, że sam ma możliwość decydowania o tym, co i w jaki sposób robi. Czując, że sam podejmuje jakieś działanie i że realizuje tym samym określony cel, wyrabia w sobie świadomość, że jest ważny i ma wpływ na to, co będzie robił.
 1. Poczucie kompetencji – każdy pracownik chce czuć się mistrzem we własnej dziedzinie – zdobywa kompetencje, rozwija w niej swoje umiejętności, podejmuje nowe zadania i chce realizować nowe projekty, żeby udowodnić, że jest dobry w tym, co robi. W pracowniku, którego kompetencje są doceniane, rozwija się automotywacja, która zaczyna napędzać go do dalszych działań.
 1. Poczucie celowości – cel, który pracownik ma osiągnąć podczas realizacji zadania musi być istotny oraz przydatny. Pracownik również powinien czuć się z nim zidentyfikowany – cel powinien być pewnego rodzaju odpowiedzią na potrzeby pracownika i/lub całego zespołu. Ochocze podejmowanie działań wynika bowiem
  z faktu uznawania danego celu za istotny.

W modelu tym o efektywności pracownika nie świadczą przyznawane mu nagrody czy benefity, ale wewnętrzne przekonanie pracownika, że wykonywana przez niego praca jest ważna i stanowi istotny element czegoś większego.

O metodzie DRIVE można dowiedzieć się więcej w książce Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację autorstwa Daniela H. Pink’a.

 

Autor: Dorota Dyś

Z teorii zrobić praktykę – jak zaktywizować pracownika po przebytym szkoleniu?

Pracodawcy coraz częściej chętnie płacą za rozwój podwładnych, tym bardziej, że rynek oferuje cały wachlarz rozmaitych szkoleń i kursów, które można dopasować zarówno do potrzeb pracodawcy, jak i zainteresowań pracowników. Rozwój pracowników jest inwestycją w przyszłość, ale także stanowi nieodłączny element motywacyjny.

Jednak, aby  nasz wkład w rozwój pracowników przełożył się na efekty, jako pracodawcy musimy zadbać o przeniesienie zdobytej podczas szkoleń teorii na płaszczyznę zadaniową i pozwolić podwładnym wykazać się nową wiedzą i umiejętnościami. Chociaż aktywizacja pracowników po szkoleniu może odbywać się na wiele różnych sposobów, proponujemy system, który nie wymaga dużego zaangażowania czasowego, a będzie wyrazem uznania dla pracownika i zdobytej przez niego wiedzy.

Aktywizacja w kilku krokach

 1. Pierwszym krokiem po odbytym szkoleniu powinno być podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Podsumowanie może być krótką rozmową, mającą na celu wykazanie zainteresowania tym, czego nauczył się pracownik oraz poznanie jego opinii na temat przebytego szkolenia.
 2. Drugim krokiem – inicjatywa. Daj pracownikowi zadanie, które pozwoli mu wykazać się nowymi umiejętnościami. Możesz również zaproponować mu, aby samodzielnie wybrał sobie płaszczyznę lub konkretne zadanie, w rozwiązaniu którego może wykorzystać wiedzę zdobytą podczas szkolenia.
 3. Wdrożenie. Wyraź zainteresowanie pomysłem przedstawionym przez podwładnego. Ustalcie wspólnie, jaki powinien być przebieg wdrożenia oraz jakich środków do niego potrzebuje.
 4. Monitoring postępów. Obserwuj etapy rozwiązywania zadania, poprzez wdrażanie pomysłu pracownika. Umawiaj się z nim na rozmowy kontrolne o postępach lub przeszkodach, które pojawiają się podczas realizacji planu.
 5. Pokaż pracownikowi, że zasługuje na uznanie. Wyraź swoją wdzięczność za udział w szkoleniu oraz doskonalenie firmy, poprzez wykorzystywanie nowej wiedzy i umiejętności. Zaznacz, że jego aktywny wkład i zaangażowanie, przyczynia się również do rozwoju całego zespołu, który realizując projekt razem z nim, miał okazję zdobyć nowe umiejętności.

Tych kilka kroków pomoże w skutecznej aktywizacji pracownika po szkoleniu. 

 

Autor: Dorota Dyś

Swoboda organizacji pracy – czy to działa?

Zauważyć można, że polski rynek pracy dynamicznie się zmienia i zaczyna coraz bardziej wychodzić naprzeciw potrzebom pracowników. Pojawia się coraz więcej nowoczesnych miejsc pracy, które charakteryzują się dużą swobodą działania i organizacji pracy.

Czy jesteście sobie w stanie wyobrazić firmę, w której nie ma menedżerów i przypisanych do stanowiska obowiązków, a jej działanie opiera się na dyplomatycznych i demokratycznie wybieranych rozwiązaniach? Całość jest bardzo prosta, a wszystko zaczyna się od zadania, które wynika z aktualnych bądź długoterminowych potrzeb firmy (np. przygotowanie konferencji dla klientów B2B). Pracownicy zgłaszają swoje projekty i przedstawiają je przed innymi, zdobywając w ten sposób poparcie. W trakcie debat nad przedstawionym rozwiązaniem wyłania się zespół oraz zarys poszczególnych podzadań, które trzeba rozwiązać, aby osiągnąć cel właściwy – w ten sposób zespół zaczyna samoczynnie dobierać sobie obowiązki.

Samodzielność a satysfakcja zawodowa

Pracownicy, mogąc samodzielnie dobierać obowiązki, które zgodne są z ich kwalifikacjami, aspiracjami i kompetencjami, mają większe poczucie samospełnienia, rozwoju oraz wykonywania pracy, która w rzeczywisty sposób sprawia im przyjemność. Dodatkowo uczą się współpracy i sprawiedliwego rozdzielania obowiązków. Jedną z najważniejszych korzyści jest jednak poczucie przez pracownika, że jest ważny i doceniany, ponieważ dostał „wolną rękę” i możliwość wykonania zadania na swój własny sposób, a jedyne co stoi mu na drodze to przekonanie do swojego pomysłu współpracowników.

Taki system pracy prowadzi do nieustannego rozwoju kapitału twórczego, leżącego
w pracownikach, którzy aby „wygrać” realizację zadania, muszą wykazać się innowacyjnością i kreatywnością proponowanych rozwiązań.

 

Autor: Dorota Dyś