Szkolenie, które zainteresuje pracownika – jak je znaleźć?

Rynek pracy stale się zmienia i rozwija, podobnie jak podejście do biznesu, a co za tym idzie zmienia się również podejście do szkoleń i rozwoju pracowników. Coraz częściej odchodzimy od klasycznej wizji szkolenia, polegającej na zależności mistrz-uczeń, czyli przekazywaniu wiedzy w sposób, który sprawiał, że pracownik mógł znowu poczuć się jak uczeń w szkolnej ławie.  

Stawiamy na innowację 

1.aPrezentacja treści szkoleniowych. Szkolenia opierające się na jednostajnej prezentacji multimedialnej nie będą dla pracownika niczym atrakcyjnym. Prezentacja powinna łączyć w sobie trzy kluczowe elementy: atrakcyjność wizualną, ciekawe zaprezentowanie treści oraz zaangażowanie szkolonego.  

  • Atrakcyjność wizualna – neutralne tło oparte na ciepłych kolorach, estetyczne uporządkowanie tekstu z wyodrębnieniem słów lub zdań kluczy, formy wizualne takie jak grafiki, obrazy czy wyodrębniona anegdota – pomogą skupić uwagę i zainteresować odbiorcę. 
  • Ciekawa prezentacja treści – prowadzący powinien każdorazowo dostosowywać tempo i sposób prowadzenia szkolenia do grupy odbiorców. Podczas prezentacji treści dobrą praktyką jest przedstawianie rzeczywistych przykładów w postaci np. krótkiego filmiku.  
  • Zaangażowanie odbiorcy – zarówno w trakcie prezentacji np. zadając pytania, prosząc o przytoczenie przykładu z własnego doświadczenia, jak również popularne case study oparte na rzeczywistych problemach.  

Coraz częściej praktykuje się również elementy warsztatowe polegające na aktywizacji odbiorców – gry strategiczne, opracowanie scenki czy zebranie dobrych praktyk przekazanych podczas szkolenia w formie wierszyka lub piosenki. 

2. Nowoczesne formy przekazu. Stawiamy na krótkie komunikaty połączone z elementem wizualnym – mózg człowieka posiadając informację w takiej postaci automatycznie zaczyna pracować na zasadzie kreatywnych porównań, co sprawia, że wiedza jest łatwiej przyswajana.  

3. Materiały szkoleniowe. Zaciekawienie odbiorców wzbudzą ćwiczenia. Oczywiście, postawić możemy na klasyczne drukowane zadania lub pytania, jednak dużo większe zainteresowanie wzbudzi na przykład specjalnie przygotowany zeszyt ilustrowany. Zadania sformułowane jako nowoczesna biznesowa bajka lub komiks z pewnością pobudzą wyobraźnię.  

4. Ocena zdobytej wiedzy. Powinna się odbywać dwustopniowo:  

  • w trakcie szkolenia np. w formie krótkich podsumowań prezentowanych nie przez prowadzącego, ale uczestników;  
  • po szkoleniu – coraz częściej firmy szkoleniowe proponują zleceniodawcom materiały poszkoleniowe np. krótkie zadania, które mają sprawdzić wiedzę zdobytą na szkoleniu. Pracodawca sam decyduje, kiedy zadanie zostaje przekazane szkolonemu pracownikowi.  

 

Autor: Dorota Dyś 

Źródło inspiracji:  

https://hrpolska.pl/szkolenia/narzedzia/szkolenia-xxi-wieku-co-z-tym-nowoczesnym-przekazem.html 

Turkusowa organizacja – czyli nowoczesne zarządzanie firmą

Koncepcja turkusowej organizacji to nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, które przeciwstawia się klasycznym teoriom zarządzania. Dlaczego? Głównym założeniem turkusowej organizacji jest odejście od sztywnego systemu hierarchii zawodowej, ale też od podstawowego planu motywacyjnego, polegającego głównie na motywowaniu płacą.  

Chociaż jeszcze nie tak dawno koncepcja turkusowej organizacji na polskim rynku mogła wydawać się zjawiskiem utopijnym, w tym momencie coraz częściej możemy spotkać się z tym nowoczesnym podejściem do zarządzania organizacją.  

Na czym polega idea turkusowej organizacji?  

Zgodnie z podstawowymi założeniami koncepcji, organizacja taka miałaby polegać na samozarządzaniu pozbawionym sztywnej hierarchii. Pracownik staje się nie środkiem do uzyskania celu biznesowego, ale członkiem organizacji, a jego praca przybiera charakter projektowo-funkcyjny. Każdy projekt będzie stanowił dla pracownika obszar działań, nad którymi sprawuje kontrolę jako właściciel projektu. Efektem pracy będzie realizacja postawionych celów projektowych, na tej podstawie odbywać się będzie również ocena pracy.  

Motywacja pracownika w turkusowej organizacji 

Wizja planu motywacyjnego również różni się od klasycznych założeń zarządzania. Odchodzić będziemy od podstawowego motywatora – pieniędzy, na rzecz samorealizacji i wzrostu poczucia niezależności, a co za tym idzie odpowiedzialności organizacyjnej.  

Pracownik z każdym podejmowanym projektem będzie czuł się aktywem, mającym wpływ na wygląd i rozwój całości organizacji. Wiedząc, że prawidłowe działanie danego obszaru zależy od niego, motywacja przenosić się będzie na realizację postawionych celów, a co za tym idzie – właściwe pokierowanie projektem. 

Sukces turkusowej organizacji zależeć będzie od pracowników 

W całej  koncepcji pojawia się jeden kluczowy problem – żeby organizacja działała i przynosiła korzyści biznesowe, niezbędnym będzie dobrze dobrany zespół. Pracownicy powinni wykazywać się dużą samodzielnością, odpowiedzialnością, ale przede wszystkim autodeterminacją i samokontrolą. Założyć więc możemy, że koncepcja turkusowej organizacji niejako zakłada organizację polegającą na zespole liderów, skierowanych na sukces podejmowanych przez siebie przedsięwzięć.  

 

Autor: Dorota Dyś 

Więcej o turkusowej organizacji przeczytasz:  

https://hrpolska.pl/szkolenia/czytelnia/samozarzadzanie-kluczem-do-osiagania-celow-biznesowych.html 

Dla ciekawych: https://turkus.info/  

Dobry lider – co wpływa na ocenę pracowników?

Uważasz się za dobrego lidera, który nadaje zespołowi właściwy kierunek działań i potrafi wyznaczyć cel, którego realizacja będzie rozwijająca nie tylko dla firmy, ale też dla pracowników? Jedną z najważniejszych ról lidera jest dobre i efektywne kierowanie zespołem, a kluczem dobrych relacji zespołowych jest poprawna komunikacja.

Poniżej zaprezentujemy kilka przykładowych pytań, których każdy lider powinien używać w rozmowie z podwładnymi, aby móc dostosować zadania odpowiednie dla poszczególnych osób, a co za tym idzie usprawnić pracę grupową.

Pamiętaj! Wywiad z pracownikami może okazać się kluczem do stawania się lepszym liderem.

  1. Jak uważasz, jaki potencjał widzę w tobie jako części zespołu? → Zadane w ten sposób pytanie, powinno skłonić pracownika do refleksji nad swoim miejscem w grupie i obowiązkami, które są mu powierzane. Odpowiadając na nie, pracownik może zasugerować nam, czy podoba mu się jego ścieżka zawodowa, czy powinniśmy pomyśleć nad jego rozwojem w innym kierunku – zgodnym z aspiracjami i kompetencjami. Odpowiedzi na to pytanie mogą posłużyć nam jako wskazówka dotycząca dobrego rozlokowywania obowiązków, budowania ścieżki zawodowej swoich podwładnych, jak również jako element oceny samopoczucia pracownika w zespole. Pracownik, który nie będzie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, być może nie potrafi odnaleźć się w zespole lub przypisanych mu obowiązkach, a pomoc w znalezieniu dla niego miejsca stanowi zadanie lidera.
  2. Co o tym myślisz? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Jaki sposób rozwiązania tego problemu byłby według ciebie najlepszy? → Zadaniem dobrego lidera jest aktywizacja osób z grupy pracowniczej, jedną z najłatwiejszych metod angażowania pracowników w działania oraz bieżące i rozwojowe plany firmy jest zadawanie pytań, dzięki którym będą czuli, że ich obecność jest ważna, a wkład w grupową pracę doceniany. Pracownik, który ma poczucie, że lider liczy się z jego zdaniem będzie wykazywał większą motywację do działania.
  3. Czy mogę ci w jakiś sposób pomóc? → Nawet jeśli pracownik dobrze radzi sobie z otrzymywanymi zadaniami, pokazanie mu, że może liczyć na pomoc i oparcie ze strony przełożonego sprawi, że będzie czuł się bezpiecznie.  Pracownicy często wyrażają obawę przed zadawaniem pytań odnośnie swoich zadań, przez co mogą popełniać błędy. Interesowanie się ich pracą na różnych jej etapach, będzie zapewnieniem, że w razie potrzeby mogą liczyć na wsparcie.
  4. Czy jest coś, co według ciebie może utrudniać pracę zarówno tobie, jak i całemu zespołowi? → Dbałość o to, żeby pracownicy czuli się dobrze w miejscu pracy i mogli swobodnie wypełniać swoje obowiązki, jest jednym z ważniejszych elementów zarządzania personelem. Odpowiedzi pracowników, mogą znacznie pomóc nam określić, jakie elementy negatywnie wpływają na jakość wykonywanej pracy i jej efekty. Powinniśmy skupić się na odpowiedziach każdego z pracowników i wspólnie poszukać ich najlepszego rozwiązania.
  5. Jak widzisz swoją ścieżkę rozwoju zawodowego? → Pracownicy bardzo często zamiast szukać dróg awansu w aktualnej firmie, decydują się szukać sukcesu zawodowego gdzie indziej. Dobrze monitorować na bieżąco aspirację swoich podwładnych i rozmawiać z nimi o ich planach zawodowych, może bowiem okazać się, że dobrze odnajdą się w innym dziale lub na innych stanowisku. Najlepszym sposobem utrzymywania dobrych i utalentowanych pracowników jest okazanie zainteresowania ich planami oraz wspieranie ich. Może okazać się, że pracownik ma w sobie jeszcze wiele nieodkrytych dotąd talentów i pasji, które można przenieść na kreatywne pomysły rozwojowe.

Wykorzystanie powyższych punktów może pomóc nam w stawaniu się lepszym liderem. Liderem, który wie, że jego siłę stanowi zespół, który za nim podąża.

 

Autor: Dorota Dyś