Czy zmienić pracę w 2018 roku?

Portal HRNews.pl donosi, że w 2018 roku około 1/3 pracowników będzie rozważać zmianę pracy. Mężczyźni będą pod tym względem bardziej zdeterminowani niż kobiety (28% do 26%). Co nas ośmiela do poszukiwania nowej pracy?

Po pierwsze wyższe zarobki oferowane przez nowych pracodawców, perspektywa znalezienia pracy w krótkim czasie (max. w ciągu 6 miesięcy), a także lepsza umowa i co ważne możliwość rozwoju. Pracownicy wybierają firmy oferujące lepsze warunki zatrudnienia, a tym samym stale wywierają presję na pracodawców, podnosząc swoje oczekiwania i stawiając na tych, którzy są w stanie tym oczekiwaniom sprostać. W ten sposób zmieniają rynek pracy i trendy w zatrudnieniu. To ciekawe, jeszcze pięć lat temu tylko co piąty ankietowany wskazywał lepsze warunki zatrudnienia i możliwość rozwoju jako kluczowe kryteria w doborze pracodawcy. Co więcej, uczestnicy badania nie obawiają się utraty pracy (średnio 80% badanych), co piąty badany pracował w obecnym miejscu pracy krócej niż pół roku.

Źródło: HR News