Dobry lider – co wpływa na ocenę pracowników?

Uważasz się za dobrego lidera, który nadaje zespołowi właściwy kierunek działań i potrafi wyznaczyć cel, którego realizacja będzie rozwijająca nie tylko dla firmy, ale też dla pracowników? Jedną z najważniejszych ról lidera jest dobre i efektywne kierowanie zespołem, a kluczem dobrych relacji zespołowych jest poprawna komunikacja.

Poniżej zaprezentujemy kilka przykładowych pytań, których każdy lider powinien używać w rozmowie z podwładnymi, aby móc dostosować zadania odpowiednie dla poszczególnych osób, a co za tym idzie usprawnić pracę grupową.

Pamiętaj! Wywiad z pracownikami może okazać się kluczem do stawania się lepszym liderem.

  1. Jak uważasz, jaki potencjał widzę w tobie jako części zespołu? → Zadane w ten sposób pytanie, powinno skłonić pracownika do refleksji nad swoim miejscem w grupie i obowiązkami, które są mu powierzane. Odpowiadając na nie, pracownik może zasugerować nam, czy podoba mu się jego ścieżka zawodowa, czy powinniśmy pomyśleć nad jego rozwojem w innym kierunku – zgodnym z aspiracjami i kompetencjami. Odpowiedzi na to pytanie mogą posłużyć nam jako wskazówka dotycząca dobrego rozlokowywania obowiązków, budowania ścieżki zawodowej swoich podwładnych, jak również jako element oceny samopoczucia pracownika w zespole. Pracownik, który nie będzie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, być może nie potrafi odnaleźć się w zespole lub przypisanych mu obowiązkach, a pomoc w znalezieniu dla niego miejsca stanowi zadanie lidera.
  2. Co o tym myślisz? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Jaki sposób rozwiązania tego problemu byłby według ciebie najlepszy? → Zadaniem dobrego lidera jest aktywizacja osób z grupy pracowniczej, jedną z najłatwiejszych metod angażowania pracowników w działania oraz bieżące i rozwojowe plany firmy jest zadawanie pytań, dzięki którym będą czuli, że ich obecność jest ważna, a wkład w grupową pracę doceniany. Pracownik, który ma poczucie, że lider liczy się z jego zdaniem będzie wykazywał większą motywację do działania.
  3. Czy mogę ci w jakiś sposób pomóc? → Nawet jeśli pracownik dobrze radzi sobie z otrzymywanymi zadaniami, pokazanie mu, że może liczyć na pomoc i oparcie ze strony przełożonego sprawi, że będzie czuł się bezpiecznie.  Pracownicy często wyrażają obawę przed zadawaniem pytań odnośnie swoich zadań, przez co mogą popełniać błędy. Interesowanie się ich pracą na różnych jej etapach, będzie zapewnieniem, że w razie potrzeby mogą liczyć na wsparcie.
  4. Czy jest coś, co według ciebie może utrudniać pracę zarówno tobie, jak i całemu zespołowi? → Dbałość o to, żeby pracownicy czuli się dobrze w miejscu pracy i mogli swobodnie wypełniać swoje obowiązki, jest jednym z ważniejszych elementów zarządzania personelem. Odpowiedzi pracowników, mogą znacznie pomóc nam określić, jakie elementy negatywnie wpływają na jakość wykonywanej pracy i jej efekty. Powinniśmy skupić się na odpowiedziach każdego z pracowników i wspólnie poszukać ich najlepszego rozwiązania.
  5. Jak widzisz swoją ścieżkę rozwoju zawodowego? → Pracownicy bardzo często zamiast szukać dróg awansu w aktualnej firmie, decydują się szukać sukcesu zawodowego gdzie indziej. Dobrze monitorować na bieżąco aspirację swoich podwładnych i rozmawiać z nimi o ich planach zawodowych, może bowiem okazać się, że dobrze odnajdą się w innym dziale lub na innych stanowisku. Najlepszym sposobem utrzymywania dobrych i utalentowanych pracowników jest okazanie zainteresowania ich planami oraz wspieranie ich. Może okazać się, że pracownik ma w sobie jeszcze wiele nieodkrytych dotąd talentów i pasji, które można przenieść na kreatywne pomysły rozwojowe.

Wykorzystanie powyższych punktów może pomóc nam w stawaniu się lepszym liderem. Liderem, który wie, że jego siłę stanowi zespół, który za nim podąża.

 

Autor: Dorota Dyś