Jak pracować z Millenialsami?

Utarło się, że pokolenie 1980-2000 jest niezaangażowane i trudne we współpracy – jednak nawet jeśli jest w tym trochę prawdy, to właśnie z tym pokoleniem realizujemy dziś zawodowe cele. Warto więc poznać i wiedzieć, jak pobudzić ich motywację, aby mieć zaangażowanych pracowników.

Firma PeopleKeys przeprowadziła badania, w których zidentyfikowała 6 wewnętrznych motywacji przekładających się na wyniki. Badacze założyli, że  jeśli usłyszymy, co pracownicy mówią nam o sobie, będziemy mogli przystosować do tego swój styl liderski, poprawiając przy tym efektywność zespołu.

Oto 6 wewnętrznych motywacji tego pokolenia, na które lider zespołu złożonego z Millenialsów powinien umiejętnie odpowiedzieć:

  1. Wewnętrzny spokój – dla tych pracowników ważne jest, aby to, czym się zajmują, było spójne z ich wartościami – oczekują rozwoju nie tylko jako pracownik.
  2. Solidarność – Millenialsi, u których dominuje ten typ motywacji, chcą czuć, że to, co robią, może się przysłużyć innym – dobrze sprawdzają się w pracy zespołowej.
  3. Wpływ – pracownicy chcą mieć poczucie, że tym, co robią, wywierają wpływ na innych ludzi i kierunki rozwoju.
  4. Ekonomia – ta część młodego pokolenia oczekuje od pracy szybkich, wysokich zarobków – interesuje ich, jak będzie wyglądać pod kątem finansowym ich ścieżka zawodowa w ciągu najbliższych lat.
  5. Artyzm – posiadający tę wewnętrzną motywację, poprzez pracę chcą wyrażać siebie i swoje pomysły.
  6. Wiedza – Millenialsi identyfikujący się z tą motywacją za swój cel stawiają ciągły samorozwój.

Czytaj więcej