Czy nasza kariera zawodowa to rzecz przypadku?

Instytut Badawczy Randstad już po raz 16 przeprowadzał sondaż „Monitor Rynku Pracy”, jednym z jego celów było sprawdzenie czy ludzie uważają swoją karierę za przypadkowe zrządzenie losu. Z sondażu wynikło, że Polacy wykazują wysoki poziom otwartości na zmianę pracy, jednak przy podejmowaniu decyzji o zmianie swojego dotychczasowego miejsca pracy rzadko myślimy przyszłościowo.

Przykrym wnioskiem jest fakt, że prawie połowa badanych osób nie ma poczucia wpływu na swoją sytuację zawodową. Dodatkowo sondaż wykazał, że polski rynek charakteryzuje się dużą dynamiką rotacji pracowników – zmianę pracodawcy w ostatnim półroczu deklarował aż co piąty badany. Osoby, które deklarowały zmianę pracy w niedalekiej przeszłości najczęściej mieściły się w przedziale wiekowym 18-34 lata.

Jak wynika z sondażu głównym powodem rotacji jest chęć poprawy warunków pracy, jak również jednostkowa potrzeba zmiany własnego życia. Niestety aż 1/3 badanych przyznała, że ich pierwsza praca była kwestią przypadku, czego efektem bardzo często jest ryzyko błędnego pierwszego wyboru i skutkować może skierowaniem swojej kariery na złe tory.