Kim jest trener zewnętrzny?

Trener zewnętrzny zdobywa doświadczenie podczas szkoleń przeprowadzanych w różnych firmach,
reprezentujących różne branże i różną kulturę organizacyjną. Stale rozwija swoje
kompetencje, aby sprostać oczekiwaniom wszystkich klientów. Dzięki
temu zdobywa unikatowe doświadczenie i wzbogaca swój warsztat o wyjątkowe studia
przypadków.

Trener zewnętrzny jest osobą niezależną w stosunkach z kierownictwem firmy, dla której aktualnie pracuje,
jest postrzegany jako osoba obiektywna i szybciej zdobywa zaufanie uczestników
szkolenia. Towarzyszy jednak personelowi firmy tylko w ograniczonym czasie i ma
mniejszy wpływ na wdrożenie w życie zdobytych podczas szkolenia umiejętności.