Kim jest Office Manager?

Office Manager, czyli innymi słowy kierownik biura jest to stanowisko spotykane we wszystkich typach organizacji, niezależnie od ich wielkości. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest, ogólnie rzecz ujmując, za poprawne i sprawne funkcjonowanie biura.Zakres odpowiedzialności Office Managera jest szeroki i zależny od wymagań konkretnego przedsiębiorstwa. Osoba taka musi jednak posiadać szereg cech osobowościowych, bez których poradzenie sobie na tym stanowisku będzie bardzo trudne. Do cech takich zaliczyć można: asertywność, umiejętność podejmowania decyzji i organizacji pracy własnej oraz współpracowników na bardzo wysokim poziomie, zdolności interpersonalne, umiejętność zarządzania czasem i wartościowania zadań.

Mile widziane jest również doświadczenie oraz biegła znajomość języka angielskiego. Zdobyte doświadczenie i praktyka zawodowa to obszary, o które najczęściej pytane są osoby aplikujące na stanowisko Office Managera.