Kim jest personalna asystentka?

Asystentka personalna jest osobą, która każdego dnia spotyka się z wieloma różnorodnymi zadaniami. Różnorodność wykonywanych zadań i obowiązków jest zależna od osoby, dla której wsparciem ma być asystentka, wielkość firmy nie pozostaje jednak bez znaczenia. Z personalnymi asystentkami najczęściej spotykamy się przy osobach zajmujących wysokie pozycje w firmie (prezes, dyrektor). Praca z takimi osobami wymaga doświadczenia, odpowiedzialności, kompetencji, a przede wszystkim znakomitej organizacji. Asystentka jest „prawą ręką” prezesa, bowiem to ona organizuje jego pracę, a niekiedy nawet pewne obszary życia prywatnego. W mniejszych firmach asystentka taka może być odpowiedzialna również za zadania administracyjno-biurowe.

Czego wymaga się od kandydata na stanowisko asystentki?

Kandydat powinien być doświadczony, bowiem praca taka wymaga dużej odpowiedzialności i zdyscyplinowania, jak również dyspozycyjności i dyplomacji. Ważne są również zdolności interpersonalne, organizacyjne, dojrzałość emocjonalna, umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych, kreatywność, inicjatywa i asertywność. Kandydat musi mieć wyższe wykształcenie, a także posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym i wykazywać perfekcyjne umiejętności posługiwania się komputerem. Asystent ma być dla prezesa nie tylko „prawą ręką”, ale także partnerem biznesowym! Cechować go powinna kultura osobista na bardzo wysokim poziomie, samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji.