Kompetencje przyszłości firm rodzinnych

Jakie kompetencje są kluczowe dla rodzinnych firm? W raporcie przygotowanym przez Fundację Firmy Rodzinne zbadano je w dwóch obszarach – kompetencji przyszłości oraz zarządczych. Badanie miało na celu wyłowienie tych kwalifikacji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynku, biorąc pod uwagę zmieniające się otoczenie.

Na co zwróciły uwagę ankietowane firmy? Za najważniejsze uznano umiejętności w obszarze syntezy danych oraz inteligencji społecznej – tę rozwijać chce ¾ ankietowanych. Jest to zdolność rozumienia i kierowania ludźmi, odpowiedniej komunikacji. Pomimo wzrostu znaczenia nowoczesnych technologii, posiadanie tzw. kompetencji miękkich jest nieocenione. Pozwalają one na odpowiednie motywowanie i rozwijanie zespołów, skuteczne zarządzanie.

Big data – czyli wyciąganie wniosków z dużych baz danych to kolejna ważna umiejętność. Szczególne znaczenie ma dla czołowych firm rodzinnych, w tej grupie wskazało na nią 42,9{ef61da18c662934b59813db517bfe18eb05bcd43378665cee8c9c7529b8780ea} respondentów. W pozostałych przedsiębiorstwach 24,5{ef61da18c662934b59813db517bfe18eb05bcd43378665cee8c9c7529b8780ea} ankietowanych uznało, że ta umiejętność dotyczy ich w dużym stopniu.

Jakie są mocne strony firm rodzinnych? W tej kwestii wskazano głównie na relacje z klientami. Za najsłabiej rozwinięte zaliczono te w obszarze zasobów ludzkich i nowych technologii.

 

https://www.pb.pl/spolki-rodzinne-gotowe-na-trendy-860062