Czy można kopiować dowód osobisty?

Każdy pracownik biurowy w swojej codziennej pracy styka się z kwestią kopiowania dokumentów osobistych naszych szefów, kontrahentów lub pracowników firmy. Czy powielanie dokumentu tożsamości innej osoby jest bezpieczne i zgodne z prawem?

Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych chce ograniczenia możliwości kserowania dowodów osobistych przy podpisywaniu umów. Takie postępowanie ma być, w jego ocenie, niezgodne z prawem i wymaga ponownego  poddania analizie prawnej. Nieograniczone powielanie danych zwiększa ryzyko ich kradzieży i możliwości wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.

Naczelny Sąd Administracyjny w 2001 r. stwierdził, iż kopiowanie dokumentów stanowi czynność czysto techniczną. Zdaniem GIODO opinia powołana powyżej wymaga rewizji, gdyż ostatnie lata przyniosły znaczący postęp technologiczny i rozwój możliwości zaciągania kredytów przez Internet, a co za tym idzie wzrost ilości oszustw polegających na wykorzystaniu danych osobowych w sposób niezgodny z prawem i na szkodę osób trzecich.