Etykieta w korespondencji elektronicznej – jak pisać i wzbudzać zaufanie?

ZOBACZ DOSTĘPNE TERMINY

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 9.30-16.00
CENA: 990 zł + VAT
MIEJSCE: Warszawa (Centrum)

Szkolenie jest dostępne w formule treningu indywidualnego (termin i miejsce do uzgodnienia).

Zapraszamy do udziału w warsztatach, których tematem jest etykieta w korespondencji elektronicznej. Staranność językowa i kultura osobista w komunikacji pisanej mają kluczowe znaczenie w ocenie profesjonalizmu autora wypowiedzi. Czy wiesz, że zakłócenia pomiędzy nadawcą a odbiorcą skutkują obniżoną oceną nadawcy, domniemaniem, że jest osobą niewykształconą i finalnie utratą zaufania do autora tekstu. Zdecydowanie nie możesz sobie na to pozwolić. Podczas szkolenia dowiesz się, jak pisać i wzbudzać zaufanie oraz jak na co dzień budować wizerunek profesjonalisty.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zasady efektywnego porozumiewania się

 • Na czym polega efektywna komunikacja?
 • Jak sytuacja komunikacyjna wpływa na budowę i styl wypowiedzi?
 • 10 zasad skutecznego porozumiewania się – sprawdź czy ich przestrzegasz?
 • Wpływ zakłóceń komunikacyjnych na ocenę nadawcy.

Językowe aspekty wypowiedzi

 • Język mówiony i pisany – korzyści i ryzyka, o których należy pamiętać.
 • Styl informacyjny, urzędowy – podobieństwa i różnice.
 • Jak podnieść wartość merytoryczną wypowiedzi i nasycić tekst informacjami.
 • Uwaga na emocje – jak zastąpić emocje argumentami.

Powtórka z poprawności językowej

 • Cechy dobrego stylu – analiza najczęściej spotykanych błędów stylistycznych
 • Zasady interpunkcji
 • Pisownia dużą i małą literą
 • Prawidłowe zapisywanie dat, symboli i liczb
 • Pisownia i odmiana nazwisk
 • Błędy składniowe, leksykalne i frazeologiczne
 • Niezamierzony efekt komizmu – ćwiczenia redakcyjne

Kompozycja

 • Kolejność informacji a logika wypowiedzi
 • Zasada odwróconej piramidy
 • Błędy logiczne – niestaranność czy brak wiedzy
 • Dobre praktyki formatowania tekstów (analiza najczęściej spotykanych błędów)

Jak prawidłowo napisać maila?

 • Powitania i pożegnania – witam czy dzień dobry?
 • Zalety zwięzłych wypowiedzi – jak budować treściwe i zrozumiałe zdanie
 • Kolokwializmy, skróty myślowe, słownictwo branżowe źródłem szumów komunikacyjnych
 • Jaki powinien być temat wiadomości?
 • Adresaci wiadomości, czyli jak uniknąć chaosu

Warsztat: prośba o udzielenie informacji, zapytanie ofertowe, odpowiedz na skargę, zapytanie o zaginiony dokument, zapytanie o błędy na fakturze, analiza pism biznesowych, zapisów w umowach i innych dokumentów.

PROFIL UCZESTNIKÓW:

asystentki, osoby prowadzące biuro, pracownicy biura Zarządu, studenci

NAUCZYMY CIĘ:

 • jak skonstruować wypowiedz, aby była przejrzysta, zrozumiała i komunikatywna
 • jak dobrać słownictwo do tematu wypowiedzi
 • jak wykorzystać cechy języka pisanego
 • jak redagować wypowiedzi pisane i eksponować najważniejsze treści
 • jak prawidłowo napisać maila
 • jak sprawnie i skutecznie przekazywać informacje
 • jakich zasad etykiety elektronicznej należy przestrzegać w codziennej komunikacji

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

 • wykład
 • warsztaty
 • ćwiczenia redakcyjne

W CENĘ WLICZONO:

 • materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • porady on-line po zakończeniu szkolenia