Profesjonalna asystentka Zarządu – jak prowadzić biuro i być najlepszym?

ZOBACZ DOSTĘPNE TERMINY

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 9.00-16.00
CENA: 990 zł + VAT
MIEJSCE: Warszawa (Centrum)

Szkolenie jest dostępne w formule treningu indywidualnego (termin i miejsce do uzgodnienia).

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z pracą w biurze, chcesz awansować i poszerzać horyzonty, to szkolenie spełni Twoje oczekiwania.

PROGRAM:
Kompetencje, predyspozycje i umiejętności współczesnej asystentki

 • Jakie są oczekiwania pracodawców wobec współczesnej asystentki? Profil zawodowy oraz cechy osobowości na podstawie analizy ofert pracy.
 • Jak być asertywnym wobec przełożonego? Jak pokonać frustrację i negatywne emocje w relacjach ze współpracownikami i kontrahentami? Przykłady zachowań asertywnych w komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
 • Jak skutecznie planować i organizować pracę? Wyznaczanie priorytetów, identyfikacja zagrożeń i przeszkód w realizacji zaplanowanych zadań, pożeracze czasu, sporządzanie raportu dziennego i analiza pod kątem sukcesów i porażek.
 • Czym jest check-lista i dlaczego warto z niej korzystać? Jak kontrolować kluczowe obszary działania, sposoby wykorzystania listy kontrolnej przy realizacji cyklicznych i jednorazowych zadań oraz przy organizacji eventów, konferencji i spotkań firmowych
 • Podstawowe zasady organizacji spotkań – jak stać się profesjonalnym organizatorem? Jak kontrolować potencjalne ryzyka?  Dobre praktyki tworzenia agendy spotkania, jak wsparcie asystentki przekłada się na efektywność  narad menadżerskich.

Zagadnienia prawa handlowego w pracy asystentki

 • Jak korzystać z Kodeksu spółek handlowych w codziennej pracy? Analiza zapisów dotyczących powstania spółki, organów spółki oraz zgromadzenia wspólników – praca z tekstem kodeksu.
 • Tekst jednolity umowy spółki/statutu i jego znaczenie w kontakcie z instytucjami finansowymi, publicznymi oraz inwestorami. Jak stworzyć tekst jednolity lub odszukać go w dokumentacji firmowej? Zasady udostępniania podmiotom trzecim.
 • Jakie dokumenty powinny znajdować się w biurze Zarządu? Obowiązki wynikające z ksh oraz z umowy spółki w zakresie sporządzania protokołów i uchwał organów. Praca z tekstem kodeksu.
 • W jakich sytuacjach wymagane są zgody korporacyjne i na czym polegają? Jaki mają związek z odpowiedzialnością Zarządu i działalnością biznesową spółki?
 • Dlaczego wspólnicy zmieniają tekst umowy spółki/statut? Dokumentacja, która powinna trafić do biura Zarządu w wyniku dokonanych zmian oraz obowiązki aktualizacyjne ciążące na spółce.
 • Jakie dane należy aktualizować w Krajowym Rejestrze Sądowy? Omówienie przykładów na podstawie odpisu aktualnego z KRS. Do czego przyda się odpis pełny z KRS?
 • W jaki sposób należy aktualizować dane w Krajowym Rejestrze Sądowym? Zasady wypełnienia wniosków oraz najczęściej popełnianie błędy, konsekwencje uchybień. Analiza przykładowych odpisów i postanowień sądu rejestrowego.

Współpraca z księgowością i kadrami w pracy asystentki

 • Jakie są podstawowe dokumenty księgowe i kadrowe w firmie? Rodzaje dokumentów, zasady dekretacji
 • Zasady postępowania z dokumentami księgowymi. Jak wygląda ich obieg i w jaki sposób wpływa na wyniki firmy?
 • Dlaczego dokumenty kadrowe wymagają szczególnej uwagi? O czym powinna wiedzieć asystentka, aby nie naruszyć prawa.
 • Dobre praktyki współpracy z księgowością i kadrami. Dlaczego warto budować pozytywne relacje z pracownikami innych działów?

PROFIL UCZESTNIKÓW:
asystentki, osoby prowadzące biuro, pracownicy biura Zarządu, studenci

NAUCZYSZ SIĘ:

 • jak planować codzienną pracę, nadawać zadaniom priorytety i osiągać zamierzone cele
 • jak korzystać z check listy
 • jak profesjonalnie zorganizować spotkanie firmowe
 • jakie akty prawne regulują działanie spółek kapitałowych
 • jak posługiwać się dokumentacją organów spółki
 • jak czytać umowę spółki i statut
 • jakie dane podlegają obowiązkowi aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

 • wykład
 • dyskusja
 • warsztaty (analiza case study)

W CENĘ WLICZONO:

 • materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • porady on-line po zakończeniu szkolenia