Profesjonalny sekretariat – kluczowe kompetencje recepcjonistki i sekretarki

ZOBACZ DOSTĘPNE TERMINY

CZAS TRWANIA: 1 dzień 9.00-16.00
CENA: 990 zł + VAT
MIEJSCE: Warszawa (Centrum)

Szkolenie jest dostępne w formule treningu indywidualnego (termin i miejsce do uzgodnienia).

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z pracą w biurze, chcesz awansować i poszerzać horyzonty, to szkolenie spełni Twoje oczekiwania. Profesjonalny sekretariat, czyli kluczowe kompetencje recepcjonistki i sekretarki.

PROGRAM:

Kompetencje, predyspozycje i umiejętności

 • Jakie są oczekiwania pracodawców wobec współczesnej sekretarki? Profil zawodowy oraz cechy osobowości na podstawie analizy ofert pracy.
 • Asertywność w pracy. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? Jak pokonać frustrację i negatywne emocje w relacjach ze współpracownikami i kontrahentami?
 • Przykłady zachowań asertywnych w komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Warsztat współczesnej sekretarki

 • Organizacja stanowiska pracy – niezbędne urządzenia i materiały biurowe.
 • Jak czytać schemat organizacyjny firmy i wykorzystywać go w realizacji codziennych zadań? Struktura spółki z o.o., akcyjnej i komandytowej – podział kompetencji, poziomy decyzyjności.
 • Co powinna zawierać lista kontaktów? Zasady aktualizacji i tworzenia podręcznego rejestru kontaktów.
 • Jak przywitać gości? Dobre praktyki obsługi kontrahentów podczas rozmowy telefonicznej i wizyt w firmie.
 • Przygotowanie i obsługa spotkań.
 • Na czym polega etykieta w korespondencji elektronicznej? Analiza najczęściej popełnianych błędów i negatywnych praktyk, zasady poprawnego konstruowania wypowiedzi, przygotowanie maila krok po kroku.
 • Jak prawidłowo prowadzić rejestr korespondencji? Rodzaje rejestrów i najważniejsze elementy.
 • Jak prawidłowo zarejestrować dokument? Znaczenie opisów w rejestrze dla prawidłowego obiegu dokumentów w firmie. Ćwiczenia na przykładach korespondencji biznesowej.
 • Zasady dekretacji pism. Przykłady korespondencji wrażliwej. Jak postępować ze skargami i wnioskami wpływającymi do sekretariatu? Jak prawidłowo ocenić ważność dokumentu?
 • Elektroniczny obieg dokumentów – zalety i ryzyka. Jak rozwiązania systemowe usprawniają komunikację wewnątrz organizacji? Przykłady bezpłatnych aplikacji do zarządzania i archiwizacji dokumentów.
 • Kluczowe dokumenty w firmie i zasady postępowania z nimi – NIP, REGON, najważniejsze dokumenty księgowe i kadrowe.
 • Jakie ważne informacje zawiera odpis z KRS? Analiza odpisu aktualnego, przykłady wykorzystania w codziennej pracy.

Jak skutecznie planować i organizować pracę

 • Wyznaczanie priorytetów, identyfikacja zagrożeń i przeszkód w realizacji zaplanowanych zadań, pożeracze czasu, sporządzanie raportu dziennego i analiza pod kątem sukcesów i porażek.
 • Co to jest check-lista i dlaczego warto z niej korzystać? Jak kontrolować kluczowe obszary działania, sposoby wykorzystania listy kontrolnej przy realizacji cyklicznych i jednorazowych zadań.

PROFIL UCZESTNIKÓW:
recepcjonistki, sekretarki, studenci

NAUCZYSZ SIĘ:

 • jak planować codzienną pracę, nadawać zadaniom priorytety i osiągać zamierzone cele
 • jak korzystać z check listy
 • jak profesjonalnie przygotować maila
 • jak przywitać gości
 • jak zorganizować stanowisko pracy
 • jak sporządzić rejestr korespondencji i dekretować pisma
 • jak postępować z dokumentacją wrażliwą
 • jak zwiększyć efektywność w pracy
 • jak zyskać wizerunek profesjonalisty

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

 • wykład
 • dyskusja
 • warsztaty (analiza case study)