Nowe trendy rekrutacyjne na Rynku Pracy – rekrutacja przyjazna kandydatom!

 

Rekrutacja przyjazna potencjalnym kandydatom
Z badań prowadzonych przez portal eRecruiter wynika, że młodzi pracownicy zwracają uwagę na relacje budowane przez firmy z potencjalnymi pracownikami podczas przeprowadzania rekrutacji, zjawiskiem niepokojącym jest fakt, że ponad 50{ef61da18c662934b59813db517bfe18eb05bcd43378665cee8c9c7529b8780ea} badanych stwierdziło, że firmy nie dbają o kandydatów w trakcie trwania rekrutacji.

Chcąc sprostać oczekiwaniom rekrutowanych stworzona została Koalicja Przyjaznej Rekrutacji, której zadaniem jest promowanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk rekrutacyjnych oraz tworzenie nowych standardów, które będą w sobie zawierać troskę o potencjalnych pracowników. W wyniku działania Koalicji powstał Kodeks Dobrych Praktyk, który zawiera w sobie 9 podstawowych zasad przyjaznej rekrutacji, opartej na szacunku do kandydatów.

Autor: Dorota Dyś
Źródło: www.pracuj.pl