Nowe trendy rekrutacyjne na rynku pracy

Według raportu Pracuj.pl „Pięć trendów w rekrutacji i budowaniu zaangażowania pracowników z pokolenia Y i Z”, Pracodawcy stają przed trudnym zadaniem dopasowania formy rekrutacji do nowego pokolenia wkraczającego na Rynek Pracy. Cały czas żywe pozostają dyskusje o pokoleniu Y i jego podejściu do pracy, nie zapominajmy jednak, że swoją aktywność zawodową rozpoczyna już pokolenie Z – pokolenie nowej generacji, w przypadku której granice między światem realnym a wirtualnym mocno się zacierają.

Wraz z nowym pokoleniem zmieniają się również oczekiwania względem Rynku Pracy, pracodawców, ale również samego sposobu prowadzenia rekrutacji.

W jaki sposób rekrutować pokolenie Z oraz jak budować ich lojalność i zaangażowanie?

Zarówno dla pokolenia Y, jak i wkraczającego na Rynek pokolenia Z praca jest istotnym elementem życia, nie stanowi jednak jego „centrum” – podchodzą do pracy zadaniowo i dbają o zachowanie work-life-balance. Najnowsze technologie stanowią nieodłączną część ich życia, więc nie mają problemu z wykorzystywaniem ich w codziennych zadaniach. Pracownicy tych pokoleń charakteryzują się elastycznością, znajomością języków oraz otwartością na pracę w różnych miejscach i warunkach – chętniej biorą udział w delegacjach, a nawet długoterminowych kontraktach poza granicami swojego kraju, gdyż multikulturowość nie jest dla nich straszna.

Pokolenie Z jako główne źródło wiedzy traktuje Internet i jego zasoby, nie sama wiedza stanowi tutaj wartość, ale umiejętność szybkiego wyszukania potrzebnych w danej chwili informacji oraz kreatywnego podejścia i wykorzystania ich w praktyce.

W kolejnych artykułach będziemy prezentować nowe trendy pojawiające się na Rynku Pracy w odpowiedzi na potrzeby nowej generacji pracowników.

 

Autor: Dorota Dyś

Źródło: www.pracuj.pl