Czy Twoi pracownicy utożsamiają się z firmą?

Znają i rozumieją jej cele? Czy pracują na jej sukces? Czy mają satysfakcję z wykonywanych zadań? W 2011 roku globalna firma konsultingowa Blessing White opublikowała raport, z którego wynika, że tylko jeden na trzech pracowników wykazuje zaangażowanie i entuzjastyczne podejście do wykonywanych obowiązków. Aktualizacja raportu z 2013 roku wskazuje na niewielką poprawę tej sytuacji.

Inwestycja w pracowników zwiększa ich zaangażowanie! Pracownicy, którzy czują się wspierani przez firmę to pracownicy, którzy chętniej podejmują się nowych wyzwań. Natomiast zaangażowanie pracowników powoduje wzrost efektywności i zysków, a także zapobiega nadmiernej rotacji zatrudnionych.