Profesjonalna Asystentka Zarządu

TERMIN:  do uzgodnienia

CZAS TRWANIA:  1 dzień, 9.00-16.00
CENA: 990 zł + VAT
MIEJSCE: Warszawa (Centrum)

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z pracą w biurze, chcesz awansować i poszerzać horyzonty, to szkolenie spełni Twoje oczekiwania.
KOMPETENCJE, PREDYSPOZYCJE I UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁCZESNEJ ASYSTENTKI

 • Jakie są oczekiwania pracodawców wobec współczesnej asystentki? Profil zawodowy oraz cechy osobowości na podstawie analizy ofert pracy.

ZAGADNIENIA PRAWA HANDLOWEGO W PRACY ASYSTENTKI

Uprawnienia organów spółki, tryb powoływania, zakres decyzyjności

 • Jak korzystać z Kodeksu spółek handlowych w codziennej pracy? Analiza zapisów dotyczących powstania spółki, organów spółki oraz zgromadzenia wspólników – praca z tekstem kodeksu.
 • Kompetencje i uprawnienia Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce kapitałowej.
 • Prawo Zarządu do reprezentowania spółki a zgody korporacyjne (analiza przykładowych zapisów z umów spółek).
 • W jakich sytuacjach wymagane są zgody korporacyjne i na czym polegają? Jaki mają związek z odpowiedzialnością Zarządu i działalnością biznesową spółki?
 • Tryb powoływania Rady Nadzorczej – podobieństwa i różnice w spółce z o.o. i akcyjnej.
 • Powołanie i odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej (wpis deklaratoryjny i konstytutywny, czyli od kiedy obowiązują zmiany).

Tekst jednolity umowy spółki

 • Tekst jednolity umowy spółki/statutu i jego znaczenie w kontakcie z instytucjami finansowymi, publicznymi oraz inwestorami. W jakich sytuacjach będzie potrzebny?
 • Dlaczego wspólnicy zmieniają tekst umowy spółki/statut?
 • Tryb wprowadzenia zmian w umowie spółki. Dokumentacja, która powinna trafić do biura Zarządu w wyniku dokonanych zmian oraz obowiązki aktualizacyjne ciążące na spółce.
 • Jak stworzyć tekst jednolity lub odszukać go w dokumentacji firmowej? Zasady udostępniania podmiotom trzecim.

Podstawowe dokumenty rejestrowe i korporacyjne spółek kapitałowych.

 • Jakie dokumenty powinny znajdować się w biurze Zarządu?
 • Obowiązki wynikające z ksh oraz z umowy spółki w zakresie sporządzania protokołów i uchwał organów. Praca z tekstem kodeksu.
 • Dobre praktyki ewidencjonowania uchwał organów.

Krajowy Rejestr Sądowy i jego rola

 • Jakie dane należy aktualizować w Krajowym Rejestrze Sądowy?
 • Omówienie odpisu aktualnego z KRS.
 • Do czego przyda się odpis pełny z KRS i jakie dane zawiera?
 • Konsekwencje uchybień.
 • Jak się bronić przed stereotypami? Ważność elektronicznych odpisów i wydruków pobranych z ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych, art. 4 a ustawy o KRS.
 • Tryb nadawania numeru NIP i REGON po nowelizacji ustawy o KRS. Zasady wydawania potwierdzeń o nadanych numerach.