Czy rynek szkoleniowy w Polsce się rozwija czy stoi w miejscu?

Z raportu opublikowanego w lipcu br. przez ekspertkę BKL, Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Barbarę Worek wynika, że tylko 15{ef61da18c662934b59813db517bfe18eb05bcd43378665cee8c9c7529b8780ea} instytucji szkoleniowych to instytucje publiczne, aż 85{ef61da18c662934b59813db517bfe18eb05bcd43378665cee8c9c7529b8780ea} to firmy prywatne. Większość jednoosobowych podmiotów zajmuje się szkoleniem w zakresie ogólnego rozwoju kompetencji czy zarządzania i są to firmy stosunkowo młode na rynku szkoleniowym (ok. 5 lat stażu). Firmy duże mają w większości przypadków dłuższy staż (nawet 16 lat) oraz specjalizują się w tematyce informatycznej, budownictwie, szkolnictwie i edukacji.

Mniej kursów, więcej rozwoju osobistego

W ostatnich latach na rynku szkoleniowym pojawia się dużo więcej ofert szkoleń niż ofert kursów, dodatkowo popularność zyskuje coaching i e-learning. Z przeprowadzanych badań ludności wynika, że pracodawcy pokrywają ponad 60{ef61da18c662934b59813db517bfe18eb05bcd43378665cee8c9c7529b8780ea} kosztów szkoleń, a aż 76{ef61da18c662934b59813db517bfe18eb05bcd43378665cee8c9c7529b8780ea} podmiotów szkoleniowych deklaruje diagnozowanie potrzeb szkoleniowych swoich potencjalnych klientów. Z raportu wynika również, że w każdym województwie (w mniejszym lub większym stopniu) firmy szkoleniowe stawiają na rozwój osób szkolących bardziej niż na akredytację czy certyfikaty, które są domeną firm dużych, najczęściej o dłuższym stażu pracy. Najpopularniejszymi metodami oceny efektów szkolenia są anonimowe ankiety na koniec szkolenia lub sprawdzian zdobytych umiejętności.

Autorka raportu zwraca również uwagę na niski poziom aktywności szkoleniowej dorosłych Polaków oraz brak strategii rozwijania kadr w większości firm.

Pobierz raport