Czy stanowisko Office Managera jest rozwojowe?

Stanowisko Office Managera należy do stanowisk wysoko specjalistycznych, przez co może być ono stanowiskiem docelowym. Jest jednak kilka możliwości budowania kariery.

Jedną z dróg może być rozwój poprzez sukcesywne zwiększanie zakresu obowiązków lub zmiana pracodawcy na większe przedsiębiorstwo, gdzie będzie można podjąć nowe wyzwania i zdobyć nowe umiejętności i kompetencje zawodowe. Kierownik biura często podlega awansom na stanowisko kierownika administracji lub stanowisko odpowiedzialne za logistykę. Inna ścieżka kariery prowadzić może nawet na krzesło prezesa.