Z teorii zrobić praktykę – jak zaktywizować pracownika po przebytym szkoleniu?

Pracodawcy coraz częściej chętnie płacą za rozwój podwładnych, tym bardziej, że rynek oferuje cały wachlarz rozmaitych szkoleń i kursów, które można dopasować zarówno do potrzeb pracodawcy, jak i zainteresowań pracowników. Rozwój pracowników jest inwestycją w przyszłość, ale także stanowi nieodłączny element motywacyjny.

Jednak, aby  nasz wkład w rozwój pracowników przełożył się na efekty, jako pracodawcy musimy zadbać o przeniesienie zdobytej podczas szkoleń teorii na płaszczyznę zadaniową i pozwolić podwładnym wykazać się nową wiedzą i umiejętnościami. Chociaż aktywizacja pracowników po szkoleniu może odbywać się na wiele różnych sposobów, proponujemy system, który nie wymaga dużego zaangażowania czasowego, a będzie wyrazem uznania dla pracownika i zdobytej przez niego wiedzy.

Aktywizacja w kilku krokach

  1. Pierwszym krokiem po odbytym szkoleniu powinno być podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Podsumowanie może być krótką rozmową, mającą na celu wykazanie zainteresowania tym, czego nauczył się pracownik oraz poznanie jego opinii na temat przebytego szkolenia.
  2. Drugim krokiem – inicjatywa. Daj pracownikowi zadanie, które pozwoli mu wykazać się nowymi umiejętnościami. Możesz również zaproponować mu, aby samodzielnie wybrał sobie płaszczyznę lub konkretne zadanie, w rozwiązaniu którego może wykorzystać wiedzę zdobytą podczas szkolenia.
  3. Wdrożenie. Wyraź zainteresowanie pomysłem przedstawionym przez podwładnego. Ustalcie wspólnie, jaki powinien być przebieg wdrożenia oraz jakich środków do niego potrzebuje.
  4. Monitoring postępów. Obserwuj etapy rozwiązywania zadania, poprzez wdrażanie pomysłu pracownika. Umawiaj się z nim na rozmowy kontrolne o postępach lub przeszkodach, które pojawiają się podczas realizacji planu.
  5. Pokaż pracownikowi, że zasługuje na uznanie. Wyraź swoją wdzięczność za udział w szkoleniu oraz doskonalenie firmy, poprzez wykorzystywanie nowej wiedzy i umiejętności. Zaznacz, że jego aktywny wkład i zaangażowanie, przyczynia się również do rozwoju całego zespołu, który realizując projekt razem z nim, miał okazję zdobyć nowe umiejętności.

Tych kilka kroków pomoże w skutecznej aktywizacji pracownika po szkoleniu. 

 

Autor: Dorota Dyś