Jak rozwijają się polskie start-upy?

W ciągu kilku ostatnich lat Polska poczyniła ogromne postępy w rozwoju innowacyjności. Jednak, jak donosi Deloitte, obszar start-upów plasuje się poniżej umiarkowanego poziomu dojrzałości. Chociaż ten sektor wciąż się rozwija i zasilany jest przez pokaźny strumień finansowania, daleko mu do światowych liderów.  

W analizie dojrzałości ekosystemu pod uwagę brano takie czynniki jak regulacje prawne, finansowanie, kapitał ludzki i społeczny oraz otoczenie instytucjonalne. Podobnie jak rok wcześniej, Polska najlepiej radzi sobie w pierwszym i ostatnim z wymienionych obszarów – uzyskały one odpowiednio 2,55 i 2,5 punktów w skali 1-4. Najsłabiej oceniono finansowanie i kapitał społeczny –  1,73 i 1,35.  

Zdaniem prezesa StartUp Hub Poland, środowisko start-upów wzmacnia się i profesjonalizuje – przybywa wyspecjalizowanych organizacji inwestycyjnych, prawnych i doradczych, nawiązywane są pierwsze relacje dużego biznesu ze start-upami, a także zwiększa się liczba relacji międzynarodowych. Jednakże niezrealizowany potencjał tkwi w podaży nowych projektów high-tech poszukujących inwestycji wysokiego ryzyka oraz liczby i wielkości transakcji inwestycyjnych. Poprawa może nastąpić przez silniejsze przyciąganie talentów i przedsiębiorców z tzw. globalnej klasy kreatywnej, ale barierą dla nich jest nadmierny fiskalizm i niejasność prawa. 

Mimo tych przeciwności warto jest zabiegać o rozwój tego sektora. Deloitte przewiduje, że w 2023 roku start-upy stworzą ponad 50,3 tysiące miejsc pracy.