Czy Twój pracownik angażuje się w życie firmy?

Polskie firmy pod wieloma względami upodabniają się do swoich zachodnich konkurentów, ma to swoje plusy i minusy. Jednym z pozytywnych aspektów jest inwestowanie w pracowników. Idąc śladem światowych korporacji, polskie przedsiębiorstwa zaczynają inwestować pokaźne części firmowego budżetu na budowanie miejsca pracy w sposób, który wpływa na rozwój pracowników. Firma to ludzie, którzy w niej pracują i współtworzą ją swoim zaangażowaniem. Sukces i realizacja celów jest możliwa tylko dzięki współpracy zgranego, nieustannie rozwijającego się zespołu pracowników, którzy na co dzień wykazują się kreatywnością i są pełni energii do podejmowania nowych wyzwań. Aby stworzyć taki zespół, trzeba inwestować w jego elementy składowe.

Czy Twoi pracownicy utożsamiają się z firmą? Znają i rozumieją jej cele? Czy pracują na jej sukces? Czy mają satysfakcję z wykonywanych zadań? W 2011 roku globalna firma konsultingowa Blessing White opublikowała raport, z którego wynika, że tylko jeden na trzech pracowników wykazuje zaangażowanie i entuzjastyczne podejście do wykonywanych obowiązków. Aktualizacja raportu z 2013 roku wskazuje na niewielką poprawę tej sytuacji. Inwestycja w pracowników zwiększa ich zaangażowanie! Pracownicy, którzy czują się wspierani przez firmę to pracownicy, którzy chętniej podejmują się nowych wyzwań. Natomiast zaangażowanie pracowników powoduje wzrost efektywności i zysków, a także zapobiega nadmiernej rotacji zatrudnionych.