Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.szkolenia-wbz.pl
  2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty w wysokości określonej dla wybranego szkolenia na rachunek bankowy organizatora (Wirtualne-bz Małgorzata Wozba) o numerze 39 2490 0005 0000 4500 6839 7868,  prowadzony przez Alior Bank S.A.
  3. Wpłaty należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. W tytule przelewu należy wskazać datę szkolenia.
  4. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują zwrot 100{ef61da18c662934b59813db517bfe18eb05bcd43378665cee8c9c7529b8780ea} kosztów szkolenia.
  6. Oświadczenie o rezygnacji ze szkolenia należy przesłać na adres: biuro@wirtualne-bz.pl W przypadku rezygnacji powyżej 7 dni przed terminem szkolenia uczestnikowi przysługuje pełny zwrot kosztów szkolenia. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu 50{ef61da18c662934b59813db517bfe18eb05bcd43378665cee8c9c7529b8780ea} kosztów szkolenia.
  7. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie oznacza akceptację zawartych w nim warunków.
  8. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją szkolenia przez Wirtualne-bz Małgorzata Wozba (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami).
  9. Wszelkie pytania związane ze szkoleniem należy kierować na adres: biuro@wirtualne-bz.pl Odpowiemy w godzinach pracy biura (8.00-17.00).