Zaangażowanie przyszłością firmy!

Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa związane jest z zaangażowaniem pracujących w nim osób. Pracownicy, którzy wykazują zainteresowanie i zaangażowanie zarówno w swoje obowiązki, jak i w ogólne cele firmy są chętniej zatrudniani przez pracodawców, gdyż są skuteczniejsi i bardziej efektywni, co z kolei wpływa na większe zyski dla całego przedsiębiorstwa. Wyniki badań przeprowadzonych w 2013 roku przez Instytut Gallupa nie przynoszą dobrych wiadomości, zaledwie 13-17{ef61da18c662934b59813db517bfe18eb05bcd43378665cee8c9c7529b8780ea} zatrudnionych osób przejawia zaangażowanie w wykonywaną przez siebie pracę.