Zasada 5S w lean management

Czy wiesz, jak stworzyć dobrze zorganizowane i uporządkowane miejsce pracy? 5S to narzędzie sprawdzone w zarządzaniu już w latach 80-tych, wdrożenie poprawia jakość i wydajność pracy. Może z niego skorzystasz w codziennej pracy? A więc…

  1. Selekcja i sortowanie (1S) – identyfikacja i usunięcie wszystkich przedmiotów, które są zbędne w miejscu pracy.
  2. Systematyka (2S) – wyznaczenie miejsc przechowywania wszystkich przedmiotów, które pozostały po 1S zgodnie z zasadą ,,miejsce dla wszystkiego i wszystko na swoim miejscu”. Wyznaczając je, należy wziąć pod uwagę zasady ergonomii oraz częstotliwość korzystania z przedmiotów. Muszą być one również łatwe do znalezienia i odłożenia po skorzystaniu, stąd też dla oznaczenia ich lokalizacji stosuje się podpisy, etykiety, kolorowe linie, tablice oraz różnego rodzaju wizualizacje.
  3. Sprzątanie (3S) – codzienne sprzątanie wzmacnia poczucie własności miejsca pracy i jest dobroczynne pod każdym względem.
  4. Standaryzacja (4S) – udokumentowanie i ustandaryzowanie wszystkich rozwiązań i praktyk wypracowanych w czasie pierwszych trzech kroków, a także opracowanie listy zadań i obowiązków pracowników związanych z utrzymaniem 5S.
  5. Samodyscyplina i samodoskonalenie – działania wspierające utrzymanie pierwszych czterech S, w tym audyty i warsztaty, w których jest wykorzystywana metodyka 5S. Obowiązki związane z 5S powinny zostać włączone do opisów stanowisk pracy i stać się elementem oceny okresowej, a szkolenie 5S powinno znaleźć się w programie szkoleń wstępnych dla nowych pracowników.