Jak zmierzyć efektywność szkolenia?

Wysoka ocena szkolenia przez uczestników nie jest tożsama z wysoką efektywnością. Najwyższe noty dla prowadzących, doskonała organizacja, smaczny catering odnoszą się do jakości szkolenia i nie należy ich utożsamiać ze skutecznością szkoleń. Efektywne szkolenie przekłada się w sposób bezpośrednio na konkretne korzyści biznesowe, np. wyższą wydajność pracy, wzrost automotywacji, lepszą organizację pracy.

Jak zmierzyć efektywność szkolenia?

Zmierzenie efektywności szkolenia jest trudnym zdaniem. Co więcej wymaga zaangażowania zarządzających firmą. Proces weryfikacji zaczyna się już na etapie planowania szkolenia i określenia potrzeb szkoleniowych, to wtedy definiowany jest cel, który powinniśmy osiągnąć. Kolejny etap to dobór programu szkolenia i ocena kompetencji trenera. Motywacja uczestników i chęć zdobywania nowych umiejętności i wiedzy również nie pozostają bez znaczenia.

Czy cel został osiągnięty?

Ostatnim kluczowym ogniwem jest ocena realizacji celów – jeśli na tym etapie okaże się, że projekt nie osiągnął satysfakcjonującego poziomu skuteczności, należy zastanowić się, jakie czynniki miały na to wpływ. Analiza niepowodzeń powinna być punktem wyjścia do działań przyszłych lub fundamentem planu naprawczego. Jeśli jednak okaże się, że nasze działania zakończyły się sukcesem, oznacza to, że na wszystkich etapach planowania i realizacji szkolenia podjęliśmy właściwe decyzje. I o to chodzi!